CONTACTO

Directora técnica   Paula Ramis de Ayreflor  
Ayudante técnica de calidad
 

Maribel Cabanillas

  m.cabanillas@aquib.org
Responsable de administración   Elena Clar   e.clar@aquib.org
Información general       info@aquib.org

Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

C/ Salvá, 14

07013 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 720524